Family Group

Husband

Meindert Jans Wynia
  Born: 18 DEC 1801 - Idzega
  Marr: 16 JUN 1832 - Baarderadeel
  Died: -
Father: Jan Meinderts Wynia
Mother: Oelkjen Sytzes (Wynia) Nijdam
Other Spouses: Sytske Harmens van Dijk
Wife

Antje Harmens van Dijk
  Born: 1813 - Wieuwerd
  Died: -
Father: Harmen Ulbes van Dijk
Mother: Jeltje Keimpes van Dijk
Other Spouses:
Children

1. Jeltje Meinderts Wynia 
  Born: 1834 - Wieuwerd
  Marr: 1857 - Willem Wybes Schaafsma
  Died: 09 MAR 1867 - 2. Jan Meinderts Wynia 
  Born: 1836 - Wieuwerd
  Marr: 1858 - Wytske Theunis Wynia (other spouses)
  Died: - 3. Harmen Meinderts Wynia 
  Born: 1837 - Wieuwerd
  Marr: 1859 - Taetske Douwes Dijkstra
  Died: 05 MAY 1868 - 4. Sytze Meinderts Wynia 
  Born: 24 SEP 1838 - Baarderadeel
  Marr: 1862 - Aaltje Tiettes de Boer
  Died: - 5. Uiltje Meinderts Wynia 
  Born: 1841 - Wieuwerd
  Died: 17 NOV 1866 -
 | INDEX | EMAIL | 
Generated  nov 3, 2015 
GEDCOM to HTML by GedHTree V2.80 © 1999-2009Family Group

Husband

Tiette Gerbens de Boer
  Born: -
  Marr: -
  Died: -
Father:
Mother:
Other Spouses:
Wife

Janneke Roukes de Boer
  Born: -
  Died: -
Father:
Mother:
Other Spouses:
Children

1. Aaltje Tiettes de Boer 
  Born: 27 OCT 1838 -
  Marr: 1862 - Sytze Meinderts Wynia
  Died: -
 | INDEX | EMAIL | 
Generated  nov 3, 2015 
GEDCOM to HTML by GedHTree V2.80 © 1999-2009Family Group

Husband

Jurjen Giezolds Heidanus
  Born: -
  Marr: -
  Died: -
Father:
Mother:
Other Spouses:
Wife

Baukje Tjeerds Bruinsma
  Born: -
  Died: -
Father:
Mother:
Other Spouses:
Children

1. Jeltje Jurjens Heidanus 
  Born: 1807 - Britsum
  Marr: 1840 - Paulus Geerts Prosé
  Died: - 2. Jan Jurjens Heidanus 
  Born: 1816 -
  Marr: 1865 - Korneliske Douwes Wynja
  Died: -
 | INDEX | EMAIL | 
Generated  nov 3, 2015 
GEDCOM to HTML by GedHTree V2.80 © 1999-2009Family Group

Husband

Age Boschma
  Born: -
  Marr: -
  Died: -
Father: Hessel Rintjes Boschma
Mother: Bottje Meinderts Wynia
Other Spouses:
Wife

Janneke Attema
  Born: -
  Died: -
Father:
Mother:
Other Spouses:
Children

1. Hessel Boschma 
  Born: -
  Marr: - Elizabeth de Vries
  Died: -
 | INDEX | EMAIL | 
Generated  nov 3, 2015 
GEDCOM to HTML by GedHTree V2.80 © 1999-2009Family Group

Husband

Meindert Jans Wynia
  Born: 18 DEC 1801 - Idzega
  Marr: -
  Died: -
Father: Jan Meinderts Wynia
Mother: Oelkjen Sytzes (Wynia) Nijdam
Other Spouses: Antje Harmens van Dijk
Wife

Sytske Harmens van Dijk
  Born: -
  Died: -
Father:
Mother:
Other Spouses:
Children

1. Harmen Meinders Wynia 
  Born: 03 MAR 1830 - Baarderadeel
  Died: 01 JUN 1830 - Baarderadeel
 | INDEX | EMAIL | 
Generated  nov 3, 2015 
GEDCOM to HTML by GedHTree V2.80 © 1999-2009