Individual Notes

Note for:   Pier Hendriks van der Meer,   21 AUG 1845 - 11 JUL 1936         Index

Occupation:   Boer te Huizum


Individual Notes

Note for:   Hendrik Piers van der Meer,   20 MAR 1894 - 17 OCT 1969         Index

Occupation:   Slager,melkvaarder en later visserman


Individual Notes

Note for:   Klaas Lycklama a Nijeholt,    - 1977         Index

Occupation:   Boer te Wolsum


Individual Notes

Note for:   Yde Bergstra,    -          Index

Occupation:   Woninginrichter en verzekeringsagent Wirdum


Individual Notes

Note for:   Tjalle Sipckes Fopma,   1601 - 1661         Index

Occupation:   Boer te Klooster Anjum;ouderling van Rie 1646


Individual Notes

Note for:   Eeltje Botes Folkertsma,   13 OCT 1893 - 1 JAN 1968         Index

Occupation:   Redakteur Friesch Dagblad ;hoofdredakteur Stem van Frieland


Individual Notes

Note for:   Minke Catharina Cornel,   19 JUN 1883 -          Index

Individual Note:
      Studeerde medicijnen aan de Rijksuniversiteit te Groningen als benificient van het Dr. Douwe Tietema leen.Individual Notes

Note for:   Johan Hedrum Herema,   ABT 1350 -          Index

Individual Note:
      Woonde op "Hedrum Therpe""Individual Notes

Note for:   Jan Hendricks Jarichs van der Ley,   1565 - 1639         Index

Individual Note:
      Jan Hendrick Jarichs van der Ley, Ontfangher Ghenerael der ghemeene middelen van de uyt en invoerende goederen in Vrieslandt, stad Groninghen ende Omlanden

Jan Hendrick Jarichs van der Ley werd in het in 2004 verschenen boek ‘Geschiedenis van Dokkum’ genoemd met een klein bijschrift onder zijn afbeelding ter grootte van een postzegel. Hij verdient echter meer aandacht.
In de begintijd van de VOC was hij pionier in het gebruik van wiskundige kennis voor de navigatie op zee. Kennis over de breedtegraad (de afstand tot de evenaar) was al op een behoorlijk niveau maar met de lengtegraadbepaling (hoe ver naar het oosten of westen zijn we) had men veel moeite. Dit had te maken met het feit dat er geen betrouwbare uurwerken beschikbaar waren en men dus moest afgaan op het constant omdraaien van de zandloper. Men ging uit van het gegist bestek. Gissen dus.
Pas in de loop van de 18e eeuw was men echt in staat deze lengtegraad goed te bepalen. De Brits regering loofde zelfs een grote beloning uit voor degene die met een oplossing zou komen. Voordien waren al vele schepen door dit navigatieprobleem gestrand. Een van de bekendste voorbeelden is het VOC schip de Batavia dat in 1629 al verder oostwaarts was dan men dacht en op een rif aan de grond liep.
Van der Ley, de opvolger van Albert Everts Boner en in dienst van de admiraliteit van Friesland te Dokkum als ontvanger-generaal van 1599 tot 1621, was al vroeg met dit vraagstuk bezig. Al rond de oprichting van de VOC (1602) schreef hij hierover. Voor de Admiraliteit van Amsterdam presenteerde hij zijn inzichten voor het neusje van de zalm op het gebied van cartografie, landmeting, wiskunde en zeemanskunst. http://www.angelfire.com/vt/ sneuperIndividual Notes

Note for:   Jacob Lous Curinga,    -          Index

Occupation:   chirurgein