Individual Notes

Note for:   Gettje Roelofs Falkena,   21 JAN 1841 - 15 JUN 1919         Index

Event:   
     Type:   Record Change
     Date:   9 SEP 2006


Individual Notes

Note for:   Brant H. Schilstra,   1 SEP 1876 -          Index

Event:   
     Type:   Record Change
     Date:   9 SEP 2006

Individual Note:
      [falkena dze.ged]

ouders: Hendrik Watzes SCHILSTRA & Katarina Brants VAN DER GOOT
beroep: boer ten westen van Wijckel. Bij huwelijk wonende te Sondel. Huwelijkse bijlage: akte 31. Er zijn 2 kinderen. Geloof: Nederlands Hervormd.Individual Notes

Note for:   Poppe Reijenga,   1904 - 1971         Index

Individual Note:
      Eigenaar kapperswinkel en rookartikelen woudsendIndividual Notes

Note for:   Franke Everts van der Horst,   1763 - 12 JUL 1842         Index

Birth Note:    79 jr; landbouwer; geb. Oldeberkoop; weduwnaar; vader van Evert, van boerenbedrijf (vader van minderjarige Franke en Pieter Everts v.der Horst: krijgen legaten), Jan, idem en Antje Frankes v.der Horst (vrouw van Jan Andries van Weperen, landbouwer).Individual Notes

Note for:   Marten Everts,   ABT 1700 -          Index

Individual Note:
      In 1737 komt Marten Everts uit Jubbega naar Oldeberkoop en betaalt in Oldeberkoop belasting. Marten Everts is huurder (pachter) van No. 28 onder Oldeberkoop, waarvan de eigenaar Albertus Hubbelink is. Tot 1752 huurt Marten No. 28. Volgens de speciekohieren met een andere nummering huurt Marten Everts No. 25 en in 1753 No. 15, daarna vond ik geen vermelding meer. In die jaren 1750 tot 1753 heeft hij 3 tot 4 koeien en 2 tot 3 paarden. In 1751 verklaarde hij niet over 600 carol. guldens te beschikken. In de Quotisatie van 17 januari 1749 staat over hem: een boer hebbende heudreuw en beslag en de huishouding bestond toen uit 5 personen boven 12 en 1 onder 12 jaar.

Birth Note:    In 1737 komt Marten Everts uit Jubbega naar Oldeberkoop en betaalt in Oldeberkoop belasting. Marten Everts is huurder (pachter) van No. 28 onder Oldeberkoop, waarvan de eigenaar Albertus Hubbelink is. Tot 1752 huurt Marten No. 28. Volgens de speciekohieren met een andere nummering huurt Marten Everts No. 25 en in 1753 No. 15, daarna vond ik geen vermelding meer. In die jaren 1750 tot 1753 heeft hij 3 tot 4 koeien en 2 tot 3 paarden. In 1751 verklaarde hij niet over 600 carol. guldens te beschikken. In de Quotisatie van 17 januari 1749 staat over hem: een boer hebbende heudreuw en beslag en de huishouding bestond toen uit 5 personen boven 12 en 1 onder 12 jaar.Individual Notes

Note for:   Johan Pieter Schluter,    -          Index

Individual Note:
      De Raad der Stad Dordrecht en van de Merwede heeft op verzoek van
Gijsbert Sloot, Burger en Inwoner dezer Stad, bij Requeste gedaan, goedgevonden denzelven
te admitteeren zo als geadmitteerd word bij dezen, om binnen deze Stad, onder
de bepalingen, gemaakt, bij verbaal accord, den 19 September 1805,
tusschen Provisioneele Commissarissen van het gewezene
Nieuwschoenmakersgilde en eenige verkopers van Inlandsch gemaakt
schoenmakerswerk, aangegaan en mits zich aan die bepalingen, stiptelijk houdende, te mogen
verkopen alle Inlands gemaakt schoenmakerswerk.
Actum Dordrecht den 19 September 1805.
In kennisse van mij als Secretaris (was get.) Gevaerts.

- Joosten Bonten
- Joost Bonten voor zijne minderjarige dochter Corenlia Bonten
- Johannes Sijnen
- Maria Hagoort weduwe Cornelis Schotman
- Maria Morea weduwe van Hendrik Holster
- Dirk van Herwaarden
- Gerrardus Stevens
- Alida Rijtmeijer huisvrouw Johan Pieter SchluterIndividual Notes

Note for:   Tjiets Rinkes Haitjema,   28 FEB 1851 - 11 SEP 1939         Index

Individual Note:
      Zij was het laatst overgebleven lid van de Fijne Mennisten te Balk.

Woonde van Swinderenstraat 12 ,was winkelierse
Van swinderenstraat 12:
1900-1939 Fam. G. van der Sluis, Weduwe Tj. Haitjema
1939-1972 Fam. S. de Jong
1972-2002 Fam. P. de Jong, Weduwe P. Haantjes
2002-.... Fam. W. Bouma