Individual Notes

Note for:   Sytze Siemons Hiemstra,   5 DEC 1883 - 25 DEC 1941         Index

Occupation:   Veehouder te Oosthem

Individual Note:
      Overleed na een galblaasoperatie.
Had bij zijn eerste vrouw (Jeltje) 4 kinderenIndividual Notes

Note for:   Meljus Cornelis Kramer,   1787 - 11 JUL 1849         Index

Residence:   
     Place:   1811 Heeg


Individual Notes

Note for:   Beeuw Sjoerds Postma,    -          Index

Occupation:   Bakkerin te Oudega Wymbritsradeel


Individual Notes

Note for:   Jan Ottes van Hasinga,   ABT 1787 - 10 NOV 1844         Index

Individual Note:
      Oorspronlijk van het geslacht Noppert van de plaats Kalenberg te Overijssel.

1836 Jorwerd, notaris B.J. van Assen
Inv. nr. 067015 repertoire nr. 16 d.d. 20 april 1836
Koopakte
Betreft de verkoop van een huis met erf te Oosterlittens,
koopsom fl. 850
- Sjoerd Gerrits de Jong te Oosterlittens, verkoper
- Jan Ottes van Hasinga te Oosterlittens, gehuwd met
Johanna Maria Reitsma, koper

1841 Jorwerd, notaris B.J. van Assen
Inv. nr. 067017 repertoire nr. 50 d.d. 16 november 1841
Voogdij
- Johanna Maria Reitsma te Oosterlittens, gehuwd met Jan
Ottes van Hasinga

1845 Jorwerd, notaris B.J. van Assen
Inv. nr. 067020 repertoire nr. 9 d.d. 4 februari 1845
Inventaris
- Cornelis Aebles Bakker te Leeuwarden
- Pieter Piers te Winsum, gehuwd met Antje Jans van Hasinga
- Gerrit Jans Krol te Sneek
- Tjitze Keimpes van Oostrum te Jorwerd
- Petrus Jans van Hasinga te Oosterlittens
- Durk Stellingwerf te Weidum, gehuwd met Hendrica Jans van
Hasinga
- Teuntje Twentrop te Oosterlittens, weduwe van Jan Ottes
van Hasinga

1844 Jorwerd, notaris B.J. van Assen
Inv. nr. 067019 repertoire nr. 46 d.d. 11 september 1844
Voogdij
- Jan Ottes van Hasinga te Oosterlittens; overleden te
Oosterlittens op 10 november 1844
1842 Jorwerd, notaris B.J. van Assen
Inv. nr. 067017 repertoire nr. 5 d.d. 8 februari 1842
Inventaris
- Jan Ottes van Hasinga te Oosterlittens
- Haye Franzes Zaadstra te Oosterlittens
- Jentje Jelkes van Eyck te Roordahuizum
- Antje Jans van Hasinga te Dronrijp, weduwe van Lourens
Martens TjepkemaIndividual Notes

Note for:   Minne Minnes Koopmans,    -          Index

Individual Note:
      9. Lysbet Pieters van der Velde was born on 18 Feb 1813 in Heeg (Heech) Wymbritseradeel Friesland Netherlands and died on 30 Dec 1893 in Wymbritseradeel Friesland Netherlands at age 80. Other names for Lysbet were Elizabeth, Lijsbet, and Lijsbeth.

Lysbet married Minne Minnes Koopmans on 14 May 1835 in Wymbritseradeel Friesland Netherlands. Minne was born in 1812 and died on 27 Mar 1858 in Hennaarderadeel (Hinnaerderadiel) Friesland Netherlands at age 46.

Children from this marriage were:

+ 34 F i. Trijntje Minnes Koopmans was born on 5 Mar 1836 in Hennaarderadeel (Hinnaerderadiel) Friesland Netherlands and died on 30 May 1922 in Hennaarderadeel (Hinnaerderadiel) Friesland Netherlands at age 86.

+ 35 F ii. Brechtje Minnes Koopmans was born on 25 Jun 1837 in Hennaarderadeel (Hinnaerderadiel) Friesland Netherlands and died on 1 Apr 1910 in Wymbritseradeel Friesland Netherlands at age 72.

+ 36 F iii. Akke Koopmans was born on 28 Jan 1841 in Hennaarderadeel (Hinnaerderadiel) Friesland Netherlands and died on 11 Jan 1904 in Snits (Sneek) Friesland Netherlands at age 62.

+ 37 M iv. Pieter Minnes Koopmans was born on 25 Oct 1842 in Hennaarderadeel (Hinnaerderadiel) Friesland Netherlands and died on 7 Mar 1922 in Snits (Sneek) Friesland Netherlands at age 79.

+ 38 F v. Mina Koopmans was born on 29 Apr 1846 in Hennaarderadeel (Hinnaerderadiel) Friesland Netherlands and died on 28 Jan 1896 in Wymbritseradeel Friesland Netherlands at age 49.

+ 39 M vi. Dooitze Koopmans was born on 14 Jun 1850 in Hennaarderadeel (Hinnaerderadiel) Friesland Netherlands and died on 26 Aug 1926 in Snits (Sneek) Friesland Netherlands at age 76.

+ 40 F vii. Lijsbeth Minnes Koopmans was born in 1853 and died on 8 Oct 1855 in Wonseradeel Friesland Netherlands at age 2.

+ 41 F viii. Elizabeth Minnes Koopmans was born on 16 Oct 1855 in Hennaarderadeel (Hinnaerderadiel) Friesland Netherlands and died on 13 Sep 1901 in IJlst Wymbritseradiel Friesland Netherlands at age 45.

+ 42 M ix. Sybren Koopmans was born on 21 Dec 1856 in Hennaarderadeel (Hinnaerderadiel) Friesland Netherlands and died on 22 Sep 1932 in Wymbritseradeel Friesland Netherlands at age 75.