Individual Notes

Note for:   Lieuwe Klazes Visser,   1804 - 13 OCT 1872         Index

Occupation:   farmer at Harich

Individual Note:
      1861 Balk, notaris G. Zandstra
Inv. nr. 007032 repertoire nr. 21 d.d. 8 april 1861
Huwelijksvoorwaarden
- Lieuwe Klazes Visser te Harich, weduwnaar van Afke Meines
Smid
- Eelkjen Jans Luinenburg te Harich

1873 Balk, notaris L. H. Potma
Inv. nr. 007046 repertoire nr. 20 d.d. 22 maart 1873
Inventaris
- Eelkjen Jans Luinenburg te Harich, weduwe van Lieuwe
Klazes Visser als moeder van en voogd over Meine, Siebren
en Jantje Lieuwes Visser
- Rinke Haitjes Haitjema te Balk, weduwnaar van Sybrig
Lieuwes Visser als vader van en voogd over Tjiets Rinkes
Haitjema
- Klaas Lieuwes Visser te Oudega Hemelumer Oldeferd als
toeziend voogd
- Haitje Lieuwes Visser te Sacramento U.S.A.
- Haitje Tjeerds Haitjema te Balk als toeziend voogdIndividual Notes

Note for:   Haaitie Hantjes Visser (Haitjema),   13 AUG 1786 - 30 OCT 1863         Index

Occupation:   elder and Pastor mennonites church 2 aug 1829

Occupation:   Shopowner at Balk

Residence:   
     Place:   1811 Harich

Individual Note:
      Nam in 1811 de naam Visser aan ipv Haitjsma.Waarschijnlijk omdat haar man reeds overleden was in 1811.

Haitje Hantjes Visser, Landbouwer te Harich, geboren op 13 08 1786 te Tacozijl, gedoopt op 26 10 1806 te Balk, overleden op 30 10 1863 te Balk.
Memorie van aangifte der nalatenschap van Haitje Hantjes Visser overleden 30 oktober 1863. (beschikbaar, TPG)
Haitje Hantjes Visser was in 1827 diaken,in 1828 leraar en
in 1829 oudste tot 1859 van de Doopsgezinde Gemeente te Balk.
In 1859 herkozen was hij de laatste der oude Mennisten
predikers. In 1862 legde hij de eerste steen voor het nieuwe
kerkgebouw der Doopsgezinde Gemeente te Balk.
Het opschrift van deze steen luidt: Op den 19 july 1862 is de Eerste steen gelegd door Haitje Hantjes Visser.
Oudste en nog eenig leraar der vroegere gemeente Diaken, Ouderling en
oudste lid dezer vereenigde gemeente.
Gehuwd (1) circa 1806 met Jacobje Hinnes Visser (zie 307).
Gehuwd (2) op 28 05 1835 te Balk met Grietje Klazes Visser, gedoopt op 26 10 1823 te Balk, overleden op 11 02 1867 te Gaasterland (Datum Akte).
Werd op 24 juni 1827 gekozen tot ouderling van de doopsgezinde gemeente te Balk en dienaar van de armen.
Legde de eerste steen voor de nieuw te bouwen Doopsgezinde kerk aan de Raadhuisstraat in 1862.Individual Notes

Note for:   Paulus Klases Duisterhoud,   1777 - 31 DEC 1829         Index

Occupation:   Winkelier

Religion:   doopsgezind

Individual Note:
      29 jan 1826 werden Paulus en zijn vrouw Gatske uit de doopsgezinde gemeente gezet omdat zij beschuldigd werden van heling.
14 okt 1827 werden zij weer tot de gemeente toegelatenIndividual Notes

Note for:   Rinke Obes Smid,   8 APR 1756 - 17 SEP 1818         Index

Residence:   
     Place:   1811 Mirns


Individual Notes

Note for:   Jakob Ruurds Symensma,   1771 - 1 DEC 1845         Index

Occupation:   Boer te Harich


Individual Notes

Note for:   Martjen (Martha) Jans Oor,   8 OCT 1783 - 12 AUG 1855         Index

Emigration:   
     Place:   26 Apr 1854 Balk, Gaasterland, Friesland, Netherlands


Individual Notes

Note for:   Hinne Aukes Visser,   1804 -          Index

Occupation:   fisherman


Individual Notes

Note for:   Romke Ruurds (Visscher) Symensma,   14 OCT 1765 - 26 APR 1825         Index

Occupation:   visser