GedHTree HomepageIndex GedHTree HomepageIndex
 Alle Jans Wijnstra
 b.1784 Oosterend
 d.1827 Wymbritsradeel
 Ate Alles Wijnstra
 b.1812 Wymbritsradeel
 d.1861 Wymbritsradeel
 Lijsbet Ates Hiemstra
 b.1788
 d.1857 Wymbritsradeel
 Jan Alles Wijnstra
 b.1845 Oppenhuizen
 d.1895 Wymbritsradeel
 Sjoukjen Hendriks van der Meer
 b.         
 d.         
 Tjipke Wijnstra
 b.1883 Wymbritsradeel
 d.1937 Sneek
 Thomas Tjipkes Mollenga
 b.1768 Rauwerd
 d.1844 Warga
 Tjipke Thomas Mollenga
 b.1809 Rien
 d.1888 Lutkewierum
 Fokeltje Simons van Dijk
 b.         
 d.         
 Aaltje Tjipkes Mollenga
 b.1842 Oosterwierum
 d.1886 Wymbritsradeel
 Trijntje Annes Korfmaker
 b.1815 Oppenhuizen
 d.