GedHTree HomepageIndex GedHTree HomepageIndex
 Uupca Johannis toe Knossens
 b.1430
 d.         
 Johan Upkas toe Knossens
 b.         
 d.         
 Reijnske Sickama
 b.1430
 d.         
 Upcke Johans toe Knossens
 b.         
 d.         
 Johan Upckes toe Knossens
 b.         
 d.1558